Prodej známek na popelnice na rok 2021 bude zahájen dne 6.1.2021 od 7:30h na pokladně městského úřadu. Vzhledem k mimořádným protiepidemiologickým opatřením bude povolen vstup do prostor pokladny pouze jednotlivě. Upozorňujeme také, že typ svozu lze měnit jen na začátku kalendářního roku. Pokud se rozhodnete změnit typ svozu nebo chcete ohlásit změnu vlastníka nemovitosti, doporučujeme přinést s sebou předem vyplněný formulář Ohlášení plátce poplatku za komunální odpad.

 

Formulář ke stažení

Ohlášení plátce poplatku za komunální odpad

 

Vyřizuje:

Bc. Jarmila Cenková
finanční odbor
Městský úřad Slavkov u Brna

Palackého náměstí 65

684 01 Slavkov u Brna

tel: +420 544 121 117

e-mail: jarmila.cenkova@meuslavkov.cz |

 

Poplatky

Sazba poplatku činí:

  1. a) 1.800,- Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za týden (Typ „A“),
  2. b) 1.400,- Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za 2 týdny (Typ „C“),
  3. c) 1.200,-Kč/rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za měsíc (Typ „M“)
  4. d) 17.200,- Kč/rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 1100 l (kontejner) se svozem 1x za týden
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }