Úplné znění ÚP Hodějice po vydání změny č.3

03 VPS – úplné znění po Z3

05 Koordinační výkres – úplné znění po Z3

UP Hodejice – text – úplné znění po Z3

01 Základní členění území – úplné znění po Z3

02 Hlavní výkres – úplné znění po Z3

Změna č. 3 UP Hodějice

TABULKA_ZPF_dle_271_2019

Z3 ÚP Hodějice – OOP

Z3 UP Hodejice – textová část

01a Základní členění

01b Základní členění

02a Hlavní výkres

02b Hlavní výkres

03 VSP

04a Kanlizace

05a Koordinační výkres

05b Koordinační výkres

07a ZPF

07b ZPF

Změna č.2 UP Hodějice

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }