ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.1

II.3_VÝKRES_PŘEDPOKLÁDANÝCH_ZÁBORŮ_PŮDNÍHO_FONDU

UP_Hrusky_final_04_12_2018uplnezneni_po_Z1_FIN

I.1_VÝKRES_ZÁKLADNÍHO_ČLENĚNÍ_ÚZEMÍ_2

I.2_HLAVNÍ_VÝKRES_2

I.3_VÝKRES_KONCEPCE_VEŘEJNÉ_INFRASTRUKTURY

I.4_VÝKRES_VEŘEJNĚ_PROSPĚŠNÝCH_STAVEB,_OPATŘENÍ_A_AS

II.2_ŠIRŠÍ_VZTAHY

Změna č. 1

II.3_VÝKRES_ZÁBORŮ_PŮDNÍHO_FONDU

UP_Hrusky_Z1_text_vydani_07_2021_FIN

I.1_VÝKRES_ZÁKLADNÍHO_ČLENĚNÍ_ÚZEMÍ

I.2_HLAVNÍ_VÝKRES

I.4_VÝKRES_VEŘEJNĚ_PROSPĚŠNÝCH_STAVEB

II.1_KOORDINAČNÍ_VÝKRES

2019

pdfsirsi vztahy_Hrusky_ii2

pdfverejna infrastruktura_Hrusky_i3

pdfVPD_Hrusky_i4

pdfzabor ZPF_Hrusky_ii3

pdfzakladni cleneni uzemi_Hrusky_i1

pdfhlavni vykres_Hrusky_i2

pdfkoordinacni_Hrusky_ii1

Textová část

pdfPlán USES příloha ÚP Hrušky

pdfZpráva o projednání návrhu 05/2018

pdfÚP Hrušky odůvodnění k vydání

pdfÚP Hrušky k vydání final

pdfPříloha zábor ZPF ÚP Hrušky k vydání

2006

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }