Úplné znění po vydání změny č.2 ÚP Křenovice

B5_Koncepce energetiky

B6_VPS

D1_Koordinační výkres

D2_Výkres širších vztahů

D3_ZPF

D4s_Doprava – schéma

D5s_USES – schéma

A_KŘENOVICE_Úplné znění po Z2

B1_Základní členění území

B2_Hlavní výkres

B3_Koncepce dopravy

B4_Koncepce vodního hospodářství

2023
Změna č. 2 ÚP Křenovice

OOP Z2 ÚP Křenovice

A_KŘENOVICE_Rozdílový text Z2

A-D_KŘENOVICE_text Z2

B1_Základní členění území

B2_Hlavní výkres

B3_Koncepce dopravní infrastruktury

B4_Koncepce vodního hospodářství

B5_Koncepce energetiky

B6_VPS

D1_Koordinační výkres

D2_Výkres širších vztahů

D3_ZPF

D4s_Doprava – schéma

D5s_USES – schéma

2011

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }