ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP SLAVKOV U BRNA 2020

ÚAP Slavkov, textová část

Výkres limitů

Výkres hodnot

Výkres záměrů

Výkres problémů

Koordinační výkres

 

Územně analytické podklady 2016

Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Slavkov u Brna

Slavkov_UAP_textová část_2016

2008

Projekt “Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna” byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

up obrazek

Soubory ke stažení:

pdfVýkres limitů využití území A
pdfVýkres limitů využití území B
pdfÚzemně analytické podklady – ORP Slavkov u Brna
pdfVýkres záměrů a provedení změn v území A
pdfVýkres záměrů a provedení změn v území B
pdfVýkres hodnot území A
pdfVýkres hodnot území B
pdfProblémový výkres A
pdfProblémový výkres B

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }