Cena tepla a hlášení poruch

  • Hlášení závad na dodávkách tepla nebo teplé vody z městských kotelen
  • informace ohledně cen tepelné energie dodávané městem
  • informace týkající se provozu kotelen v majetku města

Vyřizuje

Lstibůrek Vojtěch
technik tepelného hospodářství
+420 544 121 126