Na této stránce najdete praktické informace pro návštěvu našeho města. Informace o parkování, dopravě a možnosti zapůjčit si jízdní kola.

 • Informace o parkování

  Parkovací systém a mapa parkování

  Placené parkování je na celé ulici Palackého naměstí a Boženy Němcové.

  Přehled parkovného:

  za 1 hod 5 Kč
  každá další hodina 10 Kč
  ZTP, ZTP-P zdarma
  jednostopá vozidla
  zásobování, vozy taxi služby, zdarma po dobu nezbytně nutnou k vyložení a naložení zboží nebo osob (max.20min)

  Doba zpoplatnění:

  Po-Pá 08.00 – 17.30
  So 08.00 – 12.00

  Pro občany a živnostníky, kteří mají trvalý pobyt nebo provozovnu na ulici Boženy Němcové a na ulici Hradební, budou vydávány parkovací karty. Karta bude sloužit pro dvě vozidla (přenositelná) a jejich držitelé mohou parkovat na vyhrazených stání nebo kdekoliv na parkovišti. Na kartě je uvedena registrační značka vozidla, časová platnost a vymezená lokalita. Vydává se vždy na jeden rok. Karty bude vydávat odbor investic s rozvoje.

  Potřebné doklady pro vydání rezidentské parkovací karty:

  občanský průkaz,
  technický průkaz či registraci vozidla , kde vlastník nebo provozovatel musí být totožný s žadatelem
  úhrada ceny

  1 karta 1000 Kč/rok
  za každou další kartu 5000 Kč/rok

  Potřebné doklady pro vydání abonentské parkovací karty:

  výpis z Obchodního rejstříku či živnostenský list, přičemž z těchto dokladů musí být zřetelné místo podnikání ve vymezené lokalitě placeného parkování
  technický průkaz či doklad o registraci vozidla, kde vozidlo je evidováno pro podnikatelské účely na IČ.
  úhrada ceny

  1 karta 3000 Kč/rok
  za každou další kartu 5000 Kč/rok

 • Dopravní informace

  Dopravní informace

 • Půjčovna a opravna kol

  Půjčovna a opravna kol

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }