Voličské průkazy

Voličské průkazy

 

Od vyhlášení voleb (17.01.2019) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Vydávat voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. května 2019 (MěÚ Slavkov u Brna, matrika, Palackého náměstí 64, paní Vladislava Winterová).

Volič může požádat  o voličský průkaz osobně u obecního úřadu podle místa trvalého pobytu, a to nejpozději do středy 22. května 2019 do 16.00 hodin. V listinné podobě lze podat žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schrány (datová schránka musí být fyzické osoby – voliče), a to nejpozději do 17. května 2019 do 16.00 hodin.

 

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

 

Žádost o vydání voličského průkazu ke stažení zde

 

 

× Nenechte si ujít