Městské novinky

Závěrečný účet města Slavkov u Brna

Závěrečný účet za rok 2017 Tř. Příjmy (tis. Kč) Skutečnost Tř. Výdaje (tis. Kč) Skutečnost 1 Daňové příjmy 106 938 5 Běžné výdaje 114 886 2 Nedaňové příjmy 14 166 3 Kapitálové příjmy 2 093 6 Kapitálové výdaje (investice) 79 506 4 Přijaté dotace 60 870  Příjmy celkem 184 067 Výdaje celkem 194 393 8 […]

Zobrazit všechny články

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }