Elektronické služby

Případy řešitelné elektronicky:

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla Více info Rezervace úředníka
Vydání paměťové karty řidiče (digitální karta) Více info Rezervace úředníka
Vydání mezinárodního řidičského průkazu Více info Rezervace úředníka
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu Více info Rezervace úředníka
Vydání průkazu profesní způsobilosti Více info Rezervace úředníka
Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě) Více info Rezervace úředníka
Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění Více info Rezervace úředníka
Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz – informace pro žadatele Více info Rezervace úředníka
Žádost o zápis a výmaz zástavního práva k vozidlu v registru silničních vozidel Více info Rezervace úředníka
Vyřazení vozidla z registru silničních vozidel Více info Rezervace úředníka
Stavba – výroba silničního vozidla Více info Rezervace úředníka
Přestavba silničního vozidla Více info Rezervace úředníka
Zánik silničního vozidla Více info Rezervace úředníka
Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Více info Rezervace úředníka
Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (první registrace vozidla v ČR) Více info Rezervace úředníka
Plná moc - registrace vozidel Více info Rezervace úředníka
Žadost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel Více info Rezervace úředníka
Cestovní doklady Více info Rezervace úředníka
Občanské průkazy Více info Rezervace úředníka