Zánik silničního vozidla

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

Jaké doklady s sebou:

Technický průkaz vozidla, souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla, odevzdat tabulky s registrační značkou (SPZ), osvědčení o registraci vozidla – ORV (OTP), doklady vlastníka a provozovatele, další doklady nutné k trvalému vyřazení: na vlastní žádost vlastníka – doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským, nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků,
Vozidlo zaniklo – doklad o bezezbytkovém zničení vozidla. Poznámka: Vozidlo trvale vyřazené ztrácí technickou způsobilost a jeho technický průkaz se prohlašuje za neplatný.

Vyřizuje

Spáčil Robert
registr vozidel
+420 544 121 181
Mgr. Bechová Eva
registr vozidel
+420 544 121 136
Mgr. et Mgr. Habrda Jan
registr vozidel
+420 544 121 134