Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

Jaké doklady s sebou:

Technický průkaz vozidla, doklad o technické prohlídce – Protokol o pravidelné technické prohlídce (např. ve Slavkově u Brna u firmy DEKRA), nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce stanicí technické kontroly v technickém průkazu, souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele, protokol o evidenční kontrole ne starší 30 dnů, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, osvědčení o registraci vozidla – ORV (OTP), doklady vlastníka a provozovatele. V případě zastupování je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Vyřizuje

Spáčil Robert
registr vozidel
+420 544 121 181
Mgr. Bechová Eva
registr vozidel
+420 544 121 136
Mgr. et Mgr. Habrda Jan
registr vozidel
+420 544 121 134