Městské novinky

Losování čísel volebních stran na hlasovací lístky

Městský úřad Slavkov u Brna jako příslušný registrační úřad určí losem čísla pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva města Slavkov u Brna a pro volby do zastupitelstev obcí, které podávaly kandidátní listiny tomuto registračnímu úřadu. Losování čísel je veřejně přístupné a uskuteční se ve čtvrtek 11. srpna 2022 od […]

Informace o přítomnosti zaměstnanců městského úřadu od 08. 08. 2022 do 12. 08. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správních činností a oddělení dopravně správních agend od 08.08.2022 do 12.08.2022 Informace o přítomnosti zaměstnanců stavebního úřadu, územního plánování a státní památkové péče od 08. 08. 2022 do 12. 08. 2022 Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení životního prostředí 08.08.2022 do 12.08.2022 Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správy majetku, investic a […]

Zobrazit všechny články

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }