Městské novinky

Informace o přítomnosti zaměstnanců městského úřadu od 17. 01. 2022 do 21. 01. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správních činností a oddělení dopravně správních agend od 17.01.2022 do 21.01.2022 Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení živnostenského úřadu od 17. 01. 2022 do 21. 01. 2022 Informace o přítomnosti zaměstnanců stavebního úřadu, územního plánování a státní památkové péče od 17. 01. 2022 do 21. 01. 2022 Informace o přítomnosti zaměstnanců […]

Silnice i chodník k nádraží jsou opravené

Ještě před vánočními svátky 2021 byla dokončena oprava posledního 180 metrového úseku komunikace na ulici Nádražní, směřující na vlakové nádraží od ulice ČSA po dříve realizovaný přestupní uzel. Nákladem 2,7 mil korun z rozpočtu města byl stavební firmou Swietelski vybudován nový chodník a opraven povrch silnice. Tímto se dokončila rekonstrukce komunikačně důležité části města jak pro […]

Zápis změny údajů v živnostenském rejstříku v návaznosti na změny ze základních registrů

Po zkušenostech s opakujícími se dotazy podnikatelů, které se týkají změn údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, živnostenský úřad Slavkov u Brna uvádí příklady nejčastějších situací, na které se podnikatelé ptají: 1/ změna bydliště (stěhování anebo úřední adresa) podnikatele – fyzické osoby O změně bydliště podnikatele – fyzické osoby obdrží živnostenský úřad avízo ze základních registrů – […]

Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2021

Tato informační zpráva živnostenského úřadu Slavkov u Brna o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021 je splněním informační povinnosti kontrolního orgánu dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v plném znění. Živnostenské kontroly dle předem vyhotoveného kontrolního plánu byly standardně zaměřeny na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, […]

Zobrazit všechny články

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }