Logo a znak

Logo a znak

       

Logo Slavkov u Brna / Austerlitz  lze používat pouze na základě poskytnutí podlicence k jeho užití.

Logo města Slavkov u Brna slouží k běžným prezentačním potřebám města na sportovních, kulturních a jiných akcích v ČR a zahraničí. Odbor vnějších vztahů uděluje podlicenci k užití tohoto loga pouze městským organizacím a společnostem, dále pak fyzickým a právnickým osobám, kterým byla udělena záštita, získaly dotaci/grant, nebo s městem spolupracují na základě písemného souhlasu uděleného vedením města nebo odborem vnějších vztahů.

Logo města Slavkov u Brna je chráněnou značkou, která je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví. Nezapomeňte nás proto o souhlas s jejím užitím požádat!

Město Slavkov u Brna reprezentuje také městský znak. Jde o nejstarší dochované znakové privilegium s vyobrazením pro město v českých zemích. Slavkovu toto privilegium udělil král Václav IV. v roce 1416. Používá se zejména při ceremoniálních a oficiálních akcích pořádaných městem. Poskytnutí podlicence k užití městského znaku dalším subjektům musí být povoleno Radou města.

Základní varianta loga ke stažení:

Slavkov_Logo [pdf | 596.4 kB]
Slavkov_Logo [jpg | 95.5 kB]