Zastupitelstvo města

  Zápisy zastupitelstva města

Zastupitelé města

Bc. Michal Boudný

PRO Slavkov, starosta města

Vystudoval jsem vysokou školu právního zaměření a víceleté gymnázium. Členem Zastupitelstva města jsem třetí volební období. Před zvolením do funkce starosty města jsem pracoval jako manažer zahraničního obchodu. Mám dvě malé děti. Zajímám se o motosport a historii.

Mgr. Jana Bangová

PRO Slavkov, radní

Vystudovala jsem učitelství  pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jsem jako učitelka v mateřské škole a pokračovala v práci s dětmi na ZŠ. Nyní jsem ředitelkou Domu dětí a mládeže ve Slavkově u Brna. 

Vendula Andrlová

PRO Slavkov
Ve Slavkově žiji od narození a chodila jsem zde do školy i školky. Mám vystudovanou vyšší zdravotní školu a pracovala jsem 15 let jako provozní v naší rodinné restauraci.
Nyní pracuji jako pečovatelka v odlehčovací službě, která v našem městě zatím chybí. 
 

Mgr. Elvíra Patáková

PRO Slavkov
Pracuji jako ředitelka pečovatelské služby a moje činnost pro občany Slavkova bude převážně zaměřena na sociální služby, které bych ráda transformovala.
Chtěla bych rozšířit denní stacionář, aby byl k dispozici většímu počtu klientů. Plánuji zajistit odlehčovací služby pro občany Slavkova a okolí.
Také je třeba pomáhat a věnovat se pečujícím osobám, které vedle svého zaměstnání a svých nejbližších, pomáhají pečovat o osoby se zvýšenými potřebami.
V roce 2019 jsem s kolegyní Vendulou Andrlovou založila Klub seniorů.

Mgr. Bc. Radomír Zemánek

PRO Slavkov
Ve Slavkově u Brna žiji takřka celý svůj život. Na tuto skutečnost jsem patřičně hrdý a chci, aby tomu tak bylo i nadále. Mým celoživotním zájmem je sport.
Proto v rámci následujícího volebního období vyvinu maximální úsilí k proměně bývalého škvárového hřiště v horní části stadionu v moderní a smysluplné sportoviště.
Také jsem pro realizaci cyklostezky směrem na Křenovice, aby se cyklisté ze Slavkova u Brna bezpečně dostali nejenom na východ (na Hodějice), ale také na západ.

Ing. Marie Jedličková

KDU – ČSL, místostarostka

Ve Slavkově u Brna žiji od roku 1984, vystudovala jsem VŠZ Brno – fakultu provozně ekonomickou. Ekonomice jsem se věnovala po celou dobu své dosavadní pracovní činnosti. V letech 2006 až 2014 jsem byla členkou finančního výboru města a od roku 2014 jsem zastupitelkou a místostarostkou města. Ve své funkci se starám o finance města, školství a sociální záležitosti. Zajímám se o architekturu a veřejný prostor (parky, ulice, náměstí …)

Ing. Hynek Charvat

KDU- ČSL

Ve Slavkově u Brna žiji od svých pěti let, od roku 2010 jako zastupitel. Ve třech volebních obdobích jsem pracoval ve funkci člena rady města. V současném volebním období jsem předsedou Komise rady města pro životní prostředí. Svůj dosavadní profesní život jsem spojil se zemědělstvím na různých pozicích. Nyní pracuji jako obchodně-technický zástupce pro osiva polních plodin. Jsem ženatý a mám tři děti. Ve volném čase mě baví včelařství, zahrádkářství, rád s rodinou cestuji, podporuji akce skautů a hraji v žesťové hudební skupině. 

Mgr. Vladimír Soukop

Nestraníci

Mgr. Přemysl Jeřábek

Nestraníci

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu v Brně a jsem ředitelem Základní školy v Brně. V minulém volebním období jsem pracoval jako předseda Komise pro sport a mládež a v Zahraniční komisi, byl jsem i členem Kontrolního výboru. K mým zájmům patří sport ať již aktivně – trénuji nejmladší fotbalisty , tak i pasivně – jsem předsedou SK Slavkov u Brna. Jsem ženatý a mám dva syny.

 

Ing. Ivan Charvát

ODS

Vystudoval jsem Vysoké učení technické v Brně, fakultu stavební, obor ekonomika a řízení ve stavebnictví. V roce 1994 se můj profesní život na dlouhá léta spojil s městem Slavkov u Brna. Nejprve jsem zastával pozici vedoucího Odboru plánovacího a finančního při Městském úřadu ve Slavkově u Brna (1994 – 2002), poté jsem byl v roce 2002 zvolen místostarostou města (2002-2006) a v roce 2006 starostou města (2006-2014). Od roku 2014 jsem členem zastupitelstva města. Jsem ženatý, mám tři děti. V současné době pracuji jako tajemník Obecního úřadu Mokrá-Horákov.

Adam Janek

ODS

Jsem Slavkovák. Bydlím zde, bavím se tu, mám zde spoustu přátel. To byly hlavní důvody, proč jsem kandidoval a proč se snažím posunout město zase o kousek dál.

Studuji na Masarykově univerzitě program právo a právní věda, podnikám v investicích a ve volném čase se věnují mládežnickým politickým organizacím a rybaření. Ve Slavkově se mi povedlo ve spolupráci s DDM založit rybářský kroužek pro pokročilé, který doposud vedu. Rád také sportuji, dříve i aktivně, nyní v roli trenéra mladých atletů. I proto jsem rád, že mohu pracovat ve sportovní komisi a slavkovském sportu takto pomoci.
Vím, že Slavkov je nejlepší město pro žití a jsem velmi rád, že se na tom mohu podílet. 

Mgr. Petr Jeřábek

STAN, radní

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu MU, obor  učitelství matematika – fyzika. V současnosti pracuji jako učitel na ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna. K mým zálibám patří turistika, sport a deskové hry.

Bc. Veronika Slámová

STAN, radní

Vystudovala jsem Masarykovu univerzitu v Brně, Fakultu sociálních studií – obor žurnalistika a sociální politika. Několik let jsem pracovala jako redaktorka Brněnského deníku, následně jako šéfredaktorka měsíčníku pro obce a veřejnou správu. Následně jsem působila jako mluvčí státního podniku Povodí Moravy. Po narození dětí jsem začala úzce spolupracovat s městem Slavkov u Brna, nejdříve na zámku, následně jako mluvčí města. Nyní jsem uvolněnou radní pro oblast komunikace, cestovního ruchu, kultury, mezinárodních vztahů a bytové a nebytové oblasti. Mou vášní je operní a lidový zpěv, pohyb a dobré jídlo.

 

Mgr. Vladimíra Kulhánková

Moderní město Moravy

Jan Ehrenberger

SPD