Zápisy zastupitelstva města

Zápisy zastupitelstva města jsou upraveny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na sekretariátu tajemníka Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám 260. Po uskutečněném zasedání je zde uveřejněn nejdříve přehled přijatých usnesení. Ten je nahrazen ověřeným zápisem poté, co ověřovatelé zápis ověří.

Zápisy zastupitelstva města 2023

Zápis [8_ZM_11.9.2023] [pdf | 121.9 kB]
Zápis [7_ZM_12.7.2023] [pdf | 102.5 kB]
Zápis [6_ZM_19.6.2023] [pdf | 155.7 kB]
Zápis [5_ZM_27.3.2023] [pdf | 133.4 kB]
Zapis-4_ZM_6.2.2023 [pdf | 100 kB]

Zápisy zastupitelstva města 2004–2022