Komise a výbory

Finanční výbor zastupitelstva města

Ing. Ivan Charvát – předseda výboru
Ing. Jiří Matyáš
Bc. Libor Eliáš
Ing. Jindřich Galata
Mgr. Michal Hájek
Jan Šícha
Jan Urbanec

Kontrolní výbor zastupitelstva města

Mgr. Přemysl Jeřábek – předseda výboru
Mgr. Vladislava Kulhánková
Ing. Hynek Charvat
Ing. Luděk Červinka
Mgr. Bc. Radomír Zemánek
Ing. Michal Hlaváč
Jan Ehrenberger

Komise bytová a sociální

Bc. Elvíra Patáková, MBA. – předsedkyně komise
Mgr. Zdeňka Zukalová
Ing. Lukáš Fries
Eva Lifková
Stanislav Červinka
Pavel Holoubek
Bc. Jitka Charvátová – tajemnice komise

Komise pro kulturu a zahraniční vztahy

Bc. Veronika Slámová – předsedkyně komise
Ing. Aleš Šilhánek
Ing. Ladislav Jedlička
Ing. Bohdana Hrbáčková
Miroslav Čermák
Ing. Miroslav Slováček
Miroslava Růžičková
Lucie Mezníková
Milan Hrazdílek
Mgr. Petr Kostík
Mgr. Jana Dolečková
Mgr. Eva Kellner Fialová – tajemnice komise

Komise pro životní prostředí

Ing. Hynek Charvat – předseda komise
David Pištělák
Radoslav Lánský
Radek Červinka
Miroslav Čermák
Lucie Mezníková
Hana Williams Musilová
Bc. Rudolf Hájek
Ing. Andrea Večerková, Ph.D. – tajemnice komise

Komise pro sport a volný čas

Mgr. Bc. Radomír Zemánek – předseda komise
Ing. Jindřich Galata
Ing. Jakub Navrátil
Mgr. Renáta Macharová
Renata Martínková
Adam Janek
Ivan Durek
Jan Šícha
Mgr. Přemysl Jeřábek
Mgr. Petr Jeřábek
Miroslav Hrazdil
Ing. Adam Hoza, Ph. D.
Bc. Martin Ondra
Mgr. Bohuslav Fiala – tajemník komise

Komise redakční rady Slavkovského zpravodaje

Bc. Michal Boudný – předseda komise
Ing. Libor Válka
Ing. Ladislav Jedlička
Mgr. Hana Červinková
Adam Janek
Radka Mikulincová
Pavel Maleček
Bc. Veronika Slámová – tajemnice komise

Komise pro regeneraci městské památkové zóny

Ing. Pavel Galata – předseda komise
Bc. Michal Boudný
R. D. ICLic. Mgr. Jiří Janoušek
Mgr. Lucia Krajčírová
Mgr. Pavel Veselý
Mgr. Eva Kellner Fialová
Ing. Petr Lokaj
Ing. arch. Oksana Matyášová – tajemnice komise