Parkování

Ve Slavkově u Brna jsou zpoplatněny tři lokality:

 • Palackého náměstí (celé)
 • Komenského náměstí (před školou)
 • parkoviště v ulici B. Němcové

Přehled parkovného:

za 1/2 hodiny 20 Kč
každá další hodina 20 Kč
ZTP, ZTP-P zdarma
zásobování a vozy taxi služby  zdarma po dobu nezbytně nutnou k vyložení a naložení zboží nebo osob (max.15min)

Doba zpoplatnění:

po – pá 8.00–17.30
so 8.00–12.00

Pro občany a živnostníky, kteří mají trvalý pobyt nebo provozovnu na ulici Boženy Němcové a na ulici Hradební, budou vydávány parkovací karty. Karta bude sloužit pro dvě vozidla (přenositelná) a jejich držitelé mohou parkovat na vyhrazených stání nebo kdekoliv na parkovišti. Na kartě je uvedena registrační značka vozidla, časová platnost a vymezená lokalita. Vydává se vždy na jeden rok. Karty vydává Odbor dopravy. 

Potřebné doklady pro vydání rezidentské parkovací karty:

 • občanský průkaz,
 • technický průkaz či registraci vozidla , kde vlastník nebo provozovatel musí být totožný s žadatelem
  úhrada ceny
 • 1 karta 3000 Kč/rok
 • za každou další kartu 6000 Kč/rok

Potřebné doklady pro vydání abonentské parkovací karty:

 • výpis z Obchodního rejstříku či živnostenský list, přičemž z těchto dokladů musí být zřetelné místo podnikání ve vymezené lokalitě placeného parkování
 • technický průkaz či doklad o registraci vozidla, kde vozidlo je evidováno pro podnikatelské účely na IČ.
  úhrada ceny
 • 1 karta 4000 Kč/rok
 • za každou další kartu 6000 Kč/rok

Ceník parkovného

Vyřizuje

Mgr. et Mgr. Habrda Jan
registr vozidel
+420 544 121 134