Právní předpisy města

Nařízení o zimní údržbě [pdf | 1.2 MB]
Vyhláška o systému nakládání s komunálním odpadem [pdf | 288.4 kB]
Nařízení o zpoplatnění stání na Komenského nám. [pdf | 127.8 kB]
Nařízení i zpoplatnění stání na Palackého nám. [pdf | 138.8 kB]
Nařízení o zpoplatnění stání na parkovišti na B. Němcové [pdf | 157.9 kB]
Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejných místech mimo provozovnu [pdf | 313.2 kB]
Vyhláška o stanovení koeficientu daně z nemovitých věcí [pdf | 344.8 kB]
Nařízení o lesních osnovách na období 2026 - 2015 [pdf | 78 kB]
Vyhláška o volném pohybu psů [pdf | 365.8 kB]
Vyhláška o zřízení městské policie [pdf | 64.9 kB]
Požární řád města [pdf | 108.6 kB]
Zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku [pdf | 97.2 kB]
Vyhláška o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie [pdf | 152.8 kB]
Vyhláška o závazných částech regulačního plánu zóny Koláčkova náměstí [pdf | 169.8 kB]
Vyhláška o závazných částech územního plánu [pdf | 102.5 kB]
OZV o místním poplatku za obecní system odpadového hospodářství [pdf | 312.8 kB]
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [pdf | 308.6 kB]
OZV o místním poplatku ze psů [pdf | 293.5 kB]
Ceník parkovného [pdf | 377 kB]
Opatření obecné povahy-Územní opatření o stavební uzávěře [pdf | 1.9 MB]
OZV o školských obvodech [pdf | 197.7 kB]
OZV o nočním klidu 2024 [pdf | 546.8 kB]
Tržní řád [pdf | 418.4 kB]