Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (první registrace vozidla v ČR)

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

Jaké doklady s sebou:

Technický průkaz vozidla, souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno, doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, doklad o nabytí vozidla (faktura, kupní smlouva, leasingová smlouva) – v případě pořízení nového vozidla z jiného členského státu EU i potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty, zvláštní registrační značka pro jednorázové použití, byla-li vydána doklady vlastníka a provozovatele. V případě zastupování je nutné doložit plnou moc s ověřeným podpisem.

Vyřizuje

Spáčil Robert
registr vozidel
+420 544 121 181
Mgr. Bechová Eva
registr vozidel
+420 544 121 136
Mgr. et Mgr. Habrda Jan
registr vozidel
+420 544 121 134