Technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

Žádost musí obsahovat:

  • obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba
  • nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele
  • rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba, druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla a obchodní označení vozidla, účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

Žádost musí být doložena těmito doklady:

  • osvědčením o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technickým průkazem
  • silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán protokolem o evidenční kontrole

U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být žádost dále doložena těmito doklady

a) dokladem o celním odbavení vozidla

b) technickým protokolem vydaným zkušební stanicí

Vyřizuje

Mgr. et Mgr. Habrda Jan
registr vozidel
+420 544 121 134