Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Jak začít:

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění.
Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území České republiky.

Jaké doklady s sebou:

Na úřadě předložte:

  • žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
  • doklad totožnosti,
  • platný řidičský průkaz,
  • jednu fotografii (35x45mm)

Postup vyřízení:

Žádost vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností.

Lhůty:

Jsou-li splněny všechny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání).

Poplatky:

Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti.

Vyřizuje

Kučerová Jaroslava
evidence řidičů
+ 420 544 121 133