Vydání průkazu profesní způsobilosti

Jak začít:

O vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče mohou požádat řidiči vozidel, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení.
Se žádostí se obraťte na libovolný úřad obce s rozšířenou působností.

 

Jaké doklady s sebou:

Na úřadě předložte:

  • platný doklad totožnosti
  • platný řidičský průkaz

pozn. Fotografii pořizuje pracovnice přímo na přepážce.

Postup vyřízení:

Držitel českého řidičského průkazu, který žádá o profesní způsobilost, tak učiní na základě písemné žádosti, přičemž postačuje volná forma.  Obecní úřad s rozšířenou působností vydá řidiči nový řidičský průkaz se záznamem profesní způsobilosti řidiče, s dobou platnosti 5 let.

Lhůty:

Průkaz profesní způsobilosti řidiče bude po předložení všech potřebných dokladů vydán v zákonem stanovené lhůtě.

Poplatky:

Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti.

Vyřizuje

Kučerová Jaroslava
evidence řidičů
+ 420 544 121 133