127 dětí ze zušky předvedlo, co se učí v tanečním oboru

Již několikátý rok mám tu čest, s potěšením vázat květiny do kytic pro malé i větší tanečnice, jako odměnu za jejich zdařilé vystoupení při absolventském tanečním představení k ukončení školního roku v ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna. Tento rok pracovaly děti pod vedením paní učitelky Simony Tihelkové.

Všechny věkové kategorie tanečnic v pátek 7.června 2019 opět potěšily své příbuzné a známé kytičkou uvitou z různých tanečních čísel. A plně obsazený sál tuto snahu dokázal ocenit. Když moderátorka pozvala na jeviště ty nejmenší, mnohé oko nezůstalo suché.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/06/tanecni-obor-ZUS-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/06/tanecni-obor-ZUS-6.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/06/tanecni-obor-ZUS-5.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/06/tanecni-obor-ZUS-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/06/tanecni-obor-ZUS-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/06/tanecni-obor-ZUS-1.jpg

Postarší pán, který seděl vedle mne také zaslzel. To ovšem bylo z jiného důvodu. Vzpomněl na léta, kdy také tuto školu navštěvoval.

V různorodých choreografiích se představilo postupně všech 127 účinkujících.

U dívek z vyšších ročníků se ukázala pečlivá práce v treninku. Ano. Správně píšu dívek. V celém pořadu se bohužel objevili jen dva chlapci. Kdepak jste – tanečníci ?

Vrcholem večera byl „Španělský tanec“, který se strhujícím rytmem předvedly tanečnice II. ročníku. Jejich produkce byla oceněna velikým potleskem.

Jsem ráda, že do této školy chodí i můj vnuk, který se učí hrát na tři nástroje

i moje vnučka, která v letošním roce ukončuje výuku ve výtvarném oboru.

ZUŠ ve Slavkově u Brna pomáhá v rozvoji uměleckých talentů našich dětí.

A za to patří dík všem učitelkám, učitelům i ostatním zaměstnancům v čele s paní ředitelkou Jelínkovou. Děkujeme.

 

J. Pospíšilová