19-08-2021 – Jmenování zapisovatelů do okrskových volebních komisí