Mimořádná opatření k zamezení šíření koronaviru: uzavření škol, 14denní karanténa, zákaz akcí nad 100 osob a zákaz návštěv v nemocnicích

Seznamte se s kompletními mimořádnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví vydaných v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob.

Karanténa po návratu z Italské republiky

 • nařízení pro všechny občany ČR a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem
 • návrat z Itálie od 7. března 2020
 • povinnost nahlášení této skutečnosti PRAKTICKÉMU LÉKAŘI telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem
 • lékař pak má povinnost rozhodnout o karanténě v délce 14 dnů
 • tyto povinnosti se netýkají řidičů a pilotů, kteří jsou povinni hlásit příznaky chřipky (detailní pokyny pro řidiče a piloty jsou uvedeny v nařízení víže)

Mimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky

 

Uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

 • zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol od středy 11. 3. 2020 do odvolání
 • Zrušení výuky se týká i Základní umělecké školy Františka France a kroužků při Domu dětí a mládeže

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí

Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

 • nezletilých pacientů,
 • pacientů s omezenou svéprávností,
 • rodiček,
 • pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.Všem zařízením sociálních služeb  s výjimkou:
 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Mimořádné_opatření_-_zákaz_návštěv__ve_zdravotnických_zařízeních_s_lůžkovou_péčí