Zastupitelé vybrali budoucí podobu Koláčkova náměstí

Zastupitelé na včerejším zasedání rozhodli o budoucí podobě Koláčkova náměstí. Na základě výsledků architektonické soutěže a ankety občanů vybrali architektonickou koncepci ateliéru RAW (Rusín, Wahla).

Na základě tohoto rozhodnutí bude zahájeno jednání s ateliérem RaW o zpracování změny regulačního plánu a následného projektu pro územní a stavební řízení. „Konečně padlo jasné rozhodnutí o budoucnosti tohoto zanedbaného území. Nejenže máme jasné noty, jak při proměně Koláčkova náměstí postupovat, ale máme šanci změnit regulační plán v celé lokalitě. Architekti totiž řešili i vhodnou podobu a velikost objektů na dosud nezastavěných soukromých pozemcích. Protože víme, že tento postup nevyřeší neutěšenou situaci do několika měsíců navrhneme alespoň dočasné řešení pro zlepšení klimatu,“ uvedl na jednání zastupitelstva starosta Michal Boudný.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/vizualizace_02_resize.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/vizualizace_02.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/vizualizace_01_resize.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/vizualizace_01.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/vizualizace_04_resize.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/vizualizace_04.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/vizualizace_03_resize.jpg

Domyšlený návrh obnovy veřejného prostranství. Koláčkovo náměstí jasně člení do několika „zón“: parkovací zóna, parková zóna před školou a oddechová piazetta před synagogou. Jednotlivé „zóny“ mezi sebou vytváří dostatečné vztahy a jsou řešeny účelně. Citlivost řešení vzhledem k místu (bývalá židovská čtvrť) by mohla být vyšší. Deklarované realizační náklady budou ve skutečnosti vyšší, návrh může vyvolat další náklady (přeložky sítí kvůli stromořadí na západní straně). Návrh zároveň umožňuje korekci materiálů za účelem částečného snížení realizační ceny při zachování kvality veřejného prostranství jako celku (např. náhrada kamene za beton v určitých plochách).

Parkoviště je řešeno jako jednolitá pojížděná plocha, toto řešení však umožňuje její příležitostné jiné využití (např. trh apod.). Parkování pro rezidenty je řešeno na volné parcele na jihu, porota doporučuje v případě tohoto uspořádání řešit toto místo jako kvalitní veřejný prostor – dodržet řešení autorů (kvalitní arch. detail (zídky, dlažba) a členění prostoru). Aby se návrh vyrovnal ostatním, je potřeba doplnit další parkovací stání. Zajímavým podnětem je výtvarné dílo ve veřejném prostoru v podobě pomníku rodáku – architektovi Maximiliánu Katscherovi (1858-1917).

Autorský tým má bohaté zkušenosti se zakázkami pro veřejný sektor, a to jak s realizací veřejných prostranství (náměstí v Trenčíně, Žďáru, Joštova, Zelný trh v Brně) tak s realizací budov (např. dům DORN vedle Vaňkovky v Brně).

Libreto návrhu ateliéru RaW:

Koláčkovo náměstí je jedním z významných veřejných prostor města Slavkova. Jedná se o tzv. druhé náměstí, často v jiných městech nesoucí doplňkové náplně k náměstí hlavnímu. Navrhujeme především zpřehlednění a jasnou hierarchizaci prostorů na náměstí.

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/DJI_0290.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/DJI_0282.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/DJI_0280.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/DJI_0278.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/DJI_0277.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/DJI_0274.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/DJI_0291.jpg