Městské novinky

Dopravní změny související s další fází opravy průtahu

Oprava průtahu jde do další fáze. Od úterý 15. 6. se začne opravovat ulice Boženy Němcové (včetně vodovodu).  Od příštího týdne (23. 6.) nahradí velké autobusy minibusy, které budou jezdit trasu: autobusové nádraží – spojnice u technických služeb a pečovatelského domu – ulice Tyršova – Pod Oborou – Jiráskova – Husova – Palackého náměstí – […]

Informace o přítomnosti zaměstnanců městského úřadu od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správních činností a oddělení dopravně správních agend od 21.06.2021 do 25.06.2021 Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení živnostenského úřadu od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021 Informace o přítomnosti zaměstnanců stavebního úřadu, územního plánování a státní památkové péče od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021 Informace o přítomnosti zaměstnanců […]

Otevíráme koupaliště!

Městské koupaliště ve Slavkově u Brna zahajuje svoji třicátou šestou letní sezónu v sobotu 5. června 2021. Bližší informace mapující aktuální stav preventivních, bezpečnostních a hygienických opatření souvisejících s nákazou COVID-19 naleznete při vstupu do areálu koupaliště a na našich webových stránkách: www.koupalisteslavkov.cz  S ohledem na stávající situaci je nadále nutné ohleduplně dodržovat stanovená nařízení. Aktuální platná nařízení […]

Zobrazit všechny články

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }