Na začátku února byly zahájeny práce na novém plánu, který připraví město Slavkov u Brna na dopady sucha a měnícího se klimatu. Do konce ledna 2022 město připraví seznam opatření, která zajistí pohodový život ve městě i do budoucna. Zaměří se na snižování teploty během vln horka, zachycování dešťové vody proti suchu nebo energetické úspory. Při přípravě budou využita i data z družic a klimatických modelů.

Náš region i město v posledních letech stále více zasahují extrémní výkyvy počasí, na které není infrastruktura dlouhodobě připravena. Jelikož se dopady změny klimatu projevují až se zpožděním, budou se v následujících letech problémy dále stupňovat. Adaptační strategie pomůže připravit město Slavkov u Brna na nevyhnutelné hospodářské, environmentální a sociální dopady již probíhajících změn klimatu.


There are no events at this time.

Průběh přípravy

1.

V první fázi dojde k posouzení zranitelnosti celého území vůči jednotlivým očekávaným dopadům změny klimatu. Do analýzy budou využita i data z družic sledujících zeleň či teplotu území a klimatických modelů předpovídajících změny teplot, vlhkosti nebo rychlosti větru.

V této fázi se uskutečnil workshop dne 18. 9. 2021 na zámeckém nádvoří.

více informací o workshopu zde

Analytická část - prezentace ke stažení

2.

V další fázi budou posouzena jednotlivá adaptační opatření i možnosti snižování emisí na území města.

3.

Výsledkem bude nová strategie a akční plán stanovující pro Slavkov u Brna konkrétní kroky na příštích 10 let. Do příprav se v každé fázi můžete aktivně zapojit i vy.

Zapojte se do ankety! Váš názor je důležitý. Ukončení sběru dat: do 31. 7. 2021

Odkaz na anketu: Jak jsme připraveni? Vyjádřete svůj názor zde

Co bude výstupem

V rámci následné realizace opatření připraví město svou infrastrukturu a organizační procesy na dopady extrémních výkyvů počasí, přizpůsobí veřejné prostory a budovy nebo naplánuje investice do dalšího rozvoje zeleně. Všechny aktivity přitom budou probíhat s ohledem na nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva.

Marie Jedličková

místostarostka

„V uplynulém roce jsme díky studii mapující klimatické změny ve městě například zjistili, že v místech, kde je dostatek zeleně a vsakovacích ploch je v létě až o deset stupňů Celsia chladněji, než na okrajích města, kde převažují betonové plochy. I tato data nás vedou k tomu, abychom budoucí městskou výstavbu a infrastrukturu budovali tak, aby dokázala reagovat na klimatické změny, které jsou v budoucnu nevyhnutelné. O tom, co je pro Slavkov tím nejlepším řešením, se bude zabývat připravovaná Adaptační strategie. Ta je také často nezbytným podkladem pro možnost čerpání dotací na realizaci navrhovaných změn.“

Odkazy

Norské fondy na stránkách Státního fondu Životní prostředí

Stránky Ministerstva financí – Norské fondy

www.eeagrants.org

Podívejte se na dopady klimatických změn v našem městě zde

 


Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }