Adresa podatelny

Podatelna (fyzické podání)

  Palackého nám. 260, Slavkov u Brna

Budova pošty, roh Palackého nám. – Husova

  544 121 180

Úřední hodiny

 

Pondělí 7:00–11:30 12:30–17:00
Úterý 7:00–11:30 12:30–14:00
Středa 7:00–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek 7:00–11:30 12:30–14:00
Pátek 7:00–11:30 12:30–14:00

Elektronická podatelna

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané elektronickým podpisem a odeslané na adresu podatelna@slavkov.cz, nebo na technickém nosiči dat (CD nebo DVD). Nosič můžete doručit do podatelny Města Slavkov u Brna , Palackého nám. 260, 68401 Slavkov u Brna v době po., st. od 7:30 do 17:00 a út., čt., pá od 8:00 do 13:00. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

 

E-mailové adresy zaměstnanců městského úřadu Slavkov u Brna slouží pro běžnou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany. Nejsou určeny pro zasílání řádných podání.

 

Požadavky na elektronická podání:

Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, akceptujeme soubory ve formátech: *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®), *.DOC, DOCX (dokument MS Word), *.XLS, XLSX (dokument MS Excel)
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Velikost e-mailové zprávy s přílohami je max. 20 MB.

 

Příjem a zpracování elektronických podání:

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu. (Elektronický podpis se jeví jako další příloha.).

Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s úřadem vedena výhradně v listinné podobě.
Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost  automaticky zařazena do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

 

 

Elektronický podpis:

E-podatelna je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesilatel opatří elektronickým podpisem (je možno jej použít u kterékoliv varianty elektronického podání), založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb  Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.
Chcete-li se s problematikou elektronické komunikace a elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit např. na www.mvcr.cz, sekce eGovernment, www.ica.cz nebo www.postsignum.cz

 

Legislativa:

  • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby