Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

Palackého nám. 260 (nová budova)

 • Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad
 • Odbor správních činností
 • Oddělení dopravně správních agend
 • Oddělení životního prostředí
 • Odbor sociálních věcí

Palackého nám. 65 (stará budova)

 

 • Vedení města
 • Odbor finanční
 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
 • Odbor správy majetku, investic a rozvoje
 • Odbor správy budov a tepelného hospodářství
 • Odbor vnějších vztahů

Palackého nám. 89 (Panský dům)

 • Oddělení dopravně správních agend