Finanční výbor

zastupitelstva města

Ing. Ivan Charvát – předseda výboru
Ing. Luděk Červinka
Bc. Libor Eliáš
Bc. Elvíra Patáková, MBA
Ing. Zdeněk Mlčoch
Mgr. Vladimír Soukop
Dagmar Živníčková

Kontrolní výbor

zastupitelstva města

Mgr. Přemysl Jeřábek – předseda výboru
Vendula Andrlová
Ing. Adam Hoza, Ph. D.
PaeDr. Ilona Hrbáčková
Ing. Arch. Dušan Jakoubek
Mgr. Petr Jeřábek
Mgr. Miroslav Lstibůrek

 

Sbor pro občanské záležitosti

Mgr. Hana Červinková – předsedkyně komise
Jitka Andrlová
Miroslava Vymazalová
Jitka Florianová
Jarmila Kalábová
Elena Knotková
Milada Pelikánová
Alena Pospíšilová
Jana Šilerová
Vladimíra Suchomelová
Bc. Veronika Slámová – tajemnice komise

 

Komise bytová a sociální

Bc. Libor Eliáš – předseda komise
Eva Lifková
Mgr. Eva Ptáčková
Mgr. Zdeňka Zukalová
Petr Horna
Dagmar Živníčková
Bc. Jitka Charvátová – tajemnice komise

 

Komise pro životní prostředí

Petr Zvonek – předseda komise
Petr Navrátil
Ing. Milan Šaněk
Eduard Andrla
David Pištělák
Radek Červinka
PaedDr. Ilona Hrbáčková
Radoslav Lánský
Ing. Andrea Večerková, Ph.D. – tajemnice komise

 

Komise pro zahraniční vztahy

Ing. Hynek Charvat – předseda komise
Mgr. Petr Kostík
PaedDr. Ilona Hrbáčková
Jana Dolečková
Ing. Ladislav Jedlička
Jakub Charvát
Mgr. Přemysl Jeřábek
Bc. David Šedý
Ing. Hana Nectoux Frkalová
Bc. Veronika Slámová – tajemnice komise

 

Komise pro regeneraci městské památkové zóny

Ing. Pavel Galata – předseda komise
Bc. Michal Boudný
Ing. Petr Lokaj
Mgr. Eva Oubělická, DiS
Mgr. Milan Vavro
Mgr. Pavel Veselý
Mgr. Lucia Krajčírová
Ing. arch. Oksana Matyášová – tajemnice komise

 

Komise pro sport a volný čas

Mgr. Petr Kostík – předseda komise
Mgr. Renáta Macharová
Renata Martínková
Ing. Jakub Navrátil
Ing. Miroslav Slováček
Lukáš Ledvina
Jiří Knesl
Mgr. Přemysl Jeřábek
Jan Šícha
Ing. Adam Hoza, Ph. D.
Mgr. Hana Červinková
Mgr. Petr Jeřábek
Mgr. Bohuslav Fiala – tajemník komise

 

Komise redakční rady Slavkovského zpravodaje

Bc. Michal Boudný – předseda komise
Ing. Libor Válka
Ing. Ladislav Jedlička
Ing. Vojtěch Novotný
Mgr. Jiří Blažek
Bedřich Maleček
Mgr. Hana Červinková
Jan Hudec
Ing. Petra Navrátilová
Bc. Veronika Slámová – tajemnice komise

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }