Anketa: Jaký je váš názor na rekonstrukci Koláčkova náměstí?

Zastupitelstvo města schválilo pořízení nového návrhu na revitalizaci Koláčkova náměstí. Před schválením zadání pro účely zajištění architektonických studií, si Vás dovolujeme oslovit s anketou pro zjištění vašich názorů na tento prostor. Pro bližší informace můžete kontaktovat odbor správy majetku, investic a rozvoje, Ing. Petr Lokaj, tel.: 544 121 106 nebo mail.: petr.lokaj@slavkov.cz.

Anketu odevzdejte v tištěné podobě do schránky umístěné v průjezdu budovy radnice čp.65 na Palackého náměstí. V elektronické podobě lze zaslat na mailovou adresu podatelna@slavkov.cz. Termín pro doručení ankety je do 13. 7. 2020.

 

ÚVODNÍ TEXT MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/04/foto-lukas-pecka.jpg“ name=“Arch. Lukáš Pecka“ role=“městský architekt“]

 

[/lsvr_team_member]

 

Kromě radiálních „barokních“ alejí existují v centru města Slavkova v podstatě tři významná veřejná prostranství, která mají potenciál stát se ohnisky zdravě živoucího města:

Je to hlavně Palackého náměstí, s radnicí, s živým komerčním parterem a s lehkou dostupností jak pěšky, tak autem.

Je to zámek a zámecký park, zelené a velkorysé, slavnostní a výjimečné ohnisko regionu, byť se nejedná v pravém slova smyslu o „veřejné prostranství“, ale o uzavíratelný areál.

A konečně je to volná plocha Koláčkova náměstí v těsném sousedství obou. Nevyužité prostranství v těžišti bývalé židovské čtvrti, které se může stát při dobře zvoleném využití vhodným doplněním / vhodnou protiváhou Palackého náměstí i zámeckého parku.

Aby nové Koláčkovo náměstí dobře fungovalo, musí být snadno rozpoznatelný jeho charakter. Právě tento charakter / atmosféra / genius loci nesmí být lehce zaměnitelný s charakterem Palackého náměstí a s charakterem zámeckého parku. Novou podobou Koláčkova náměstí je nutné podpořit hierarchizaci veřejných prostranství ve Slavkově.

 

Odpovězme si proto hned na začátku, co je charakteristické pro Palackého náměstí. A oproti tomu, co je charakteristické pro Koláčkovo náměstí, jakou atmosféru může mít budoucí veřejné prostranství:

 

Ve vztahu k hlavnímu náměstí bude Koláčkovo náměstí:

  • komornější nebo reprezentativnější?
  • klidnější nebo rušnější?
  • více zelené nebo ne tolik zelené?
  • více spontánní nebo více reprezentativní?

A jaký je váš názor na Koláčkovo náměstí?

Vyplňte prosím tuto anketu

Anketa - jak by mělo podle vás vypadat Koláčkovo náměstí