Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že od 25. března začnou svážet hnědé nádoby s biologicky rozložitelným odpadem. Svoz bude probíhat pouze v lichém kalendářním týdnu. „

Občané, kteří nádobu na bioodpad nemají, si ji stále můžou v úředních hodinách vyzvednout zdarma v areálu Technických služeb,“ uvedl ředitel Technických služeb Petr Zvonek. Maloobjemové kontejnery začnou pracovníci rozmísťovat po městě od 20. března s jejich průběžným vývozem až do konce října. Občané mají také možnost zažádat o přistavení kontejneru zdarma před jejich dům nebo zahradu.

„Žádné jiné město v České republice neposkytuje občanovi tak nadstandartní služby při likvidaci tohoto odpadu zdarma. Proto tímto žádám občany, aby využili poskytovaných služeb a nezakládali nevzhledné hromádky kolem komunikací. Městská policie tento odpad může posuzovat jako černou skládku a ukládat za porušení zákona patřičné pokuty,“ uvedl starosta Michal Boudný. Připomněl také, že město pro mapování terénu a jednoduchou možnost hlášení závad spustilo mobilní aplikaci Zlepšeme Česko, díky níž můžete na radnici posílat podněty přímo z vašeho telefonu.

Technické služby většinu bioodpadu zpracují na kompost, který pracovníci zdarma rozdávají Slavkovanům. Výdej kompostu bude zahájen od 10. dubna a následně každou lichou středu od 14:00 do 17:00 hodin v bývalém zahradnictví v ulici Zámecká. Zdarma odebrané množství na slavkovského občana je 200 litrů za rok.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }