Blíží se další etapa opravy průtahu. Jak se změní doprava ve městě?

Dopravní změny v letním období

Opravované úseky průtahu ve Slavkově u Brna jdou do finále. Stavaři se v příštích týdnech přesunou zejména do ulice Špitálská a do další části ulice Bučovická. V souvislosti s těmito pracemi dojde k další vlně dopravních změn, které se dotknou nejen obyvatel Špitálské, ale také Brněnské a Zámecké. Bučovická směrem k průmyslové zóně bude přístupná pouze ze strany od benzinky. Ze strany od Němčan bude označená jako jednosměrka.

I nadále bude platit, že odbočka u Penny bude slepá a doprava do města bude možná zejména po obchvatu městem přes kruhovou křižovatku u LIDLu. Stavební práce v ulici Špitálská potrvají do konce měsíce října. Výsledkem bude nejen opravená silnice, nová parkovací stání, úprava křižovatky, ale také zcela nový přechod u Penny a veřejné osvětlení. Průtah městem bude zcela průjezdný až na konci tohoto roku. Po Špitálské se bude muset opravit ještě poslední úsek – od kruhové křižovatky po Nerudovu (v okolí Cyklo Kyjovský).

Průtah Slavkov u Brna

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/SITUACE-DIO-ETAPA-I._CAST-2-scaled.jpg

Od 14. – 17. 6.

Bučovická


V tomto termínu bude v ulici probíhat asfaltování silnice. Stavaři proto budou vyžadovat striktní zákaz vjezdu.  Žádáme místní obyvatele, aby auta odparkovali a nezajížděli s nimi ani ke svým nemovitostem. Situace se může měnit s klimatickými podmínkami, proto sledujte aktuální situaci.

Změny od 20. 6. cca do konce října

Kollárova, Slovákova

Otevřeme úsek kolem hřbitova, který nyní finišujeme. Přestože ulice Kollárova bude stále slepá (uzávěra se posune ke křižovatce s Brněnskou), bude to znamenat úlevu pro obyvatele Zelnice, kteří již budou moci zajíždět do sídliště i ulicí Slovákova.

Špitálská

Zde začne až do konce října platit podobný režim jako v ulici Bučovická. Bude zde platit zákaz vjezdu mimo vozidla stavby, TSMS a IZS. Po celou dobu bude v ulici Špitálská platit zákaz zastavení. Po domluvě se stavbou bude možný příjezd k nemovitostem po vyfrézované silnici. Žádáme vás – využívejte k parkování místa na vlastních pozemcích, nebo v ulici Špitálská (u rybářů). Svoz odpadu bude zajištěn tak, jak jste zvyklí – umisťujte nádobu na obvyklé místo. Popeláři k ní dojedou.

Nerudova

Zde přestane platit zákaz parkování na silnici.

Lomená

Bude opět průjezdná – odbočit z ní půjde pouze doleva (směrem do Slovákovy)

Brněnská

Zde bude instalována značka „slepá ulice“. Ulice bude zobousměrněná, tak aby obyvatelé ulice mohli vyjíždět do Koláčkova náměstí. V úseku od Koláčkova náměstí bude platit také zákaz zastavení.

Zámecká

Ulice již nebude průjezdná a bude ze strany od Penny označena jako slepá (nebude možný průjezd křižovatkou u ulice Brněnská). Stále zde bude platit zákaz zastavení, protože ulice bude obousměrná, aby mohla auta vjíždět a vyjíždět.

Penny a obchodní zóna

Bude po celou dobu stavby přístupné ze strany od obchvatu. Uzavírka bude začínat za křižovatkou k obchodní zóně.

 

Od 30. 6.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/SITUACE-DIO-ETAPA-IV._CAST-2-scaled.jpg

Bučovická

Současně opravovaná úsek Lidická – Slovanská (benzinka) bude otevřený. Stavba se ale posune do části od benzinové stanice po křižovatku do Němčan. Tento úsek bude průjezdný pouze z jednoho směru – od města. Z druhé strany (ze strany z obchvatu, silnice I/50) bude vjezd zakázán. Příjezd k průmyslové zóně a do Auto Bayer bude možný pouze ze Slavkova. Silnice zde bude vyfrézovaná.

Čelakovského a Smetanova

Obyvatelé těchto ulic si oddechnout. Ze silnice zmizí zákazové značky a ulice přestanou být oficiální objízdnou trasou.

Listopad – prosinec

Slovákova

V zimním období nás čeká poslední oprava posledního úseku – od ulice Nerudova po kruhovou křižovatku.

Nerudova bude slepá

Kvůli budování inženýrských sítí bude od 29. 7. do 15. 8. uzavřena ulice Nerudova a nebude tedy možné přes ni najíždět/vyjíždět do sídliště Zelnice.

 

Uzavírka silnice I/50 Křižanovice – Bučovice

  1. 6. – 20. 7. 2022

Předpokládaný termín uzavírky silnice I/50 v úseku Křižanovice – Bučovice. Kvůli rekonstrukci silnice v tomto úseku bude určena objízdná trasa pro osobní vozidla přes Slavkov – Nížkovice – Archlebov – Ždánice – Kloboučky. Tedy téměř 32 km. Kamiony budou pouštěny přes opravovaný úsek.

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220317_102240363_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220317_101827683_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220317_101816292_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220317_101812853_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220317_101802723_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220317_101757215_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220317_101753668_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220420_161509926_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220420_161056219_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220420_161036489_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220420_161029056_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220419_131312649_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220419_131235799_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220419_131231233_HDR.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220317_102806979.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220317_102744840.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220317_102733625.jpg