Vážení spoluobčané. Určitě jste postřehli, že se v těchto dnech ve Slavkově provádí čištění komunikací po zimním období. K tomuto úklidu umísťujeme svislé dopravní značení pro zákaz zastavení na daný konkrétní den.

Na neděli druhého dubna jsme naplánovali kompletní úklid Palackého náměstí, ulici Fügnerovu a Husovu.Právě neděle se jevila jako nejvhodnější den na tuto činnost jinak značně frekventovaného náměstí a přilehlých ulic.

Pro takovou uzávěru je zapotřebí zpracovat projekt na umístění dopravních značek, dále za správce místních komunikací, jimiž jsou Technické služby, podat žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu ve věci blokového čištění a veřejnou vyhláškou vydat oznámení o návrhu opatření obecné povahy na dočasný zákaz stání silničních vozidel. Tuto agendu pro TS zpracoval silniční správní úřad a Policie ČR.

Následně byla tato vyhláška vyvěšena 10 dní předem na úřední desce a dopravní značení bylo rozmístěno sedm kalendářních dní dopředu. Mnozí řidiči zmiňovanou značku „Zákaz zastavení “ neznají a její význam nerespektují. Jelikož nemáme potřebnou strojní techniku, objednali jsme zametací vůz u SúS cestmistrovství Slavkov za fakturovanou částku 12.000,-Kč. Na činnosti se podílelo celkem dvacet pracovníků.

Bohužel se nepodařilo provézt úklid v takové míře, jak bylo naplánováno, a to pouze z jednoho zásadního důvodu. Neukáznění řidiči a majitelé dotčených vozidel nerespektovali umístěné značky a veřejnou vyhlášku, viz přiložené fotografie. K hlubšímu zamyšlení vybízí skutečnost, že na prosincové vzpomínkové akce uzávěru občané akceptují a na úklid prašného města ignorují.

Za TSMS Petr Zvonek

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }