Blokové čištění silnic spustíme začátkem dubna. Respektujte zákazové značky!

Každoroční úklid chodníků a komunikací po zimní sezóně začne letos začátkem měsíce dubna současně s ukončením zimní pohotovosti. Jednotlivé úseky budou předem označovány přenosným svislým dopravním značením „ZÁKAZ ZASTAVENÍ“, aby zde řidiči neparkovali. Přál bych si, aby bylo toto vyznačení uzavírky plně respektováno a umožnilo nám tak bezproblémový úklid celého města. Předem rozmístěné označení může být neplatné pouze z důvodu špatných povětrnostních podmínek. Budeme se snažit uvádět s předstihem včasné informace a operativní stav přes městský facebook a webové stránky www.slavkov.cz

 

Petr Zvonek, ředitel Technických služeb