Bošovice – platný územní plán

Úplné znění ÚP Bošovice po Změně č. 2

s nabytím účinnosti 19.4.2019

Změna č. 2 ÚP Bošovice

Zastupitelstvo obce Bošovice vydalo Změnu č.2 dne 18.3.2019 s nabytím účinnosti 19.4.2019

Změna č. 1 ÚP Bošovice

Zastupitelstvo obce Bošovice vydalo Změnu č.1 dne 30.11.2011 s nabytím účinnosti 16.12.2011

ÚP Bošovice

Zastupitelstvo obce Bošovice vydalo ÚP dne 14.7.2008 s nabytím účinnosti 1.8.2008