Bude se stavět nová základní škola?

Velká výstavba v našem městě a okolních obcích má své důsledky. I když jsme v roce 2017 rozšířili kapacitu Základní školy Tyršova o novou budovu (investice ve výši 37,5 mil. Kč – 6 tříd pro 180 dětí), nepokryje současná kapacita slavkovských základních škol očekávaný nárůst dětí ze Slavkova a zejména z okolních obcí. Obec Holubice se již rozhodla vybudovat novou základní školu pro oba stupně vzdělávání. I přes toto jejich rozhodnutí potřebujeme navýšit kapacitu minimálně o 500 míst, takto to plyne z nedávno zpracované demografické studie.

Východiskem z této situace se jeví možnost výstavby nové svazkové školy s kapacitou 18 tříd pro 540 žáků.  Toto je totiž podmínkou pro získání dotací Ministerstva školství, které na výstavbu základních škol zřizovaných svazkem obcí připravuje investiční program. Pokud bychom se do tohoto programu dostali, mohli bychom získat dotaci na výstavbu školy ve výši 85%. Proto Slavkov u Brna a okolní obce směřují k vytvoření dobrovolného svazku obcí, který by byl zřizovatelem nové svazkové školy. Zajištoval by její výstavbu a následně i provoz. Navrhované řešení není nic převratného, svazkových škol se staví nebo bylo před pár lety postaveno několik, zejména v prstenci měst okolo Prahy. Tady jsme si brali inspiraci.

Současně probíhají i jednání o lokalitě, kdy by škola nová škola mohla stát. Konečné rozhodnutí by mohlo padnout na společném jednání zastupitelů našeho města a starostů okolních obcí, které plánujeme svolat v nejbližším možném termínu.

Předpokládaná výše investice se pohybuje v rozmezí 500 – 750 mil. Kč. Proto je důležité získat dotace na výstavbu, protože bez nich není možné zajistit financování výstavby.

 

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/Marie-Jedličková.jpg“ name=“Marie Jedličková“ role=“místostarostka“]

 

[/lsvr_team_member]

Marie Jedličková – místostarostka