Jak na platbu odpadů? Přinášíme vám souhrnný přehled

Od února je možné platit poplatek za odpad elektronicky přes platební bránu. Tuto možnost využilo padesát procent občanů, kteří se rozhodli odpad již uhradit. Čas na zaplacení máte do konce měsíce května. Výše poplatku je 700 korun pro každého trvale žijícího obyvatele města Slavkov u Brna a také majitele nemovitosti, v níž není nikdo trvale hlášen (zde je nutné provést přihlášení – viz. postup níže). Děti do 18 let pak hradí poloviční poplatek – 350 korun.

(Pokračování textu…)

Registr vozidel bude po celý týden mimo provoz. Řidičské průkazy od středy

Vážení klienti městského úřadu. Z provozních důvodů jsme nuceni po celý týden uzavřít přepážku registru vozidel od 7. 2. do 11. 2. 2022. Od středy 9. 2. do pátku 11. 2. pak bude uzavřena i přepážka řidičů (řidičské průkazy). Doporučujeme proto záležitosti na této přepážce vyřídit v pondělí nebo úterý.

Služby registru vozidel můžete využít na jakémkoli úřadě v okolí (například Vyškov, Brno, Šlapanice, Bučovice)

 

Město spustilo platbu za odpad online. Nadále můžete jít na pokladnu

Od 1. února můžete na platbu poplatků za odpad a psa hradit velmi jednoduše online. Po zadání rodného čísla okamžitě uvidíte výši poplatku a můžete jej rovnou uhradit přes platební kartu nebo QR kódem internetového bankovnictví. Pro zaslání potvrzení o provedení platby je potřeba uvést pouze e-mail. Jiný údaj není potřeba.

odkaz na platební bránu - klikněte zde

Poplatek za odpad a psa můžete uhradit do 30. května tohoto roku. Pokud vlastníte nemovitost, v níž není nikdo trvale hlášen, prosím kontaktujte pokladnu městského úřadu na tel. 544 121 117

I nadále můžete poplatek uhradit na pokladně městského úřadu v budově Palackého nám. 64 – ve vnitrobloku budovy státní policie nebo stavebního úřadu.

Podívejte se na instruktážní video k online platbě zde

PROVOZNÍ DOBA POKLADNY

Pondělí 7:30 – 17:00*
Úterý 8:00 – 13:00*
Středa 7:30 – 17:00*
Čtvrtek 8:00 – 13:00*
Pátek zavřeno
Polední pauza: 11.30 – 12.30

Kdo a kolik musí zaplatit?

Poplatník: fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Slavkova u Brna
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém nemá nikdo trvalý pobyt
Sazba poplatku: 700 Kč na kalendářní rok / 350 Kč děti a mladiství do 18 let (Od poplatku se osvobozuje dítě, které je v příslušném kalendářním roce narozeno)
Splatnost poplatku: 30. 5.
Ohlašovací povinnost: do 15 dnů od vzniku i zániku poplatkové povinnosti
Způsob platby: Bankovním převodem přes platební bránu města (Portál občana – není nutná žádná registrace), nebo na pokladně MěÚ Slavkov u Brna (hotově nebo kartou)
Plné znění vyhlášky č. 6/2021

Informace k úhradě poplatku za psa naleznete zde:

Obecně je sazba nastavena na 250 Kč za psa/ za každého dalšího pak 375 Kč. Senioři a další poživatelé důchodů mají slevu (200 Kč/ 300 Kč za dalšího)

 

Nejčastější otázky k platbě za odpadové hospodářství

Vlastním dům ve Slavkově a trvalé bydliště mám v jiné obci. V ní platím komunál a teď mám platit ještě ve Slavkově. Musím si kvůli tomu změnit trvalé bydliště? Nechci platit za svoz odpadu dvakrát…

Principem vyhlášky, která začne platit od Nového roku, je rovnice: občan s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna platí 700 Kč/ případně dítě 350 Kč. Dále poplatek 700 Kč je povinen uhradit majitel nemovitosti – bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Bohužel neumíme ovlivnit, jak přesně jsou stanoveny vyhlášky za platbu komunálního odpadu v jiných obcích. Většina z nich však má stanoveny velmi podobná pravidla pro úhradu tohoto místního poplatku.

 

V domě máme přihlášených 8 osob. To mám za všechny platit poplatek? Doteď mi stačilo uhradit za všechny jednu/dvě popelnice.

Principem je, že každý poplatník je nyní sám zodpovědný za úhradu poplatku. Takže město již nekontroluje, zda zaplatila daná domácnost, ale zda zaplatil konkrétní člověk (poplatník). Je také důležité si uvědomit, že tento poplatek není poplatkem za svoz popelnic, ale za fungování odpadového hospodářství jako celku – tedy hradí se z něj fungování svozu tříděného odpadu, bioodpadu, provoz kompostárny, sběrného dvora, likvidace nebezpečného odpadu atd.

Nechce se mi poplatek uhradit. Přihlásím si trvalé bydliště na městský úřad.

Pokud pomineme, že proces přihlášení trvalého bydliště na adresu městského úřadu není jednoduchou záležitostí, stejně se povinnosti platby za odpad nevyhnete. Rozhodující je totiž trvalé bydliště ve městě. Povinnost se vztahuje i na občany s úřední adresou.

Jak bude probíhat svoz odpadu v chatové oblasti?

Bohužel do chatové oblasti skutečně popelářský vůz nebude moci zajíždět. Pro majitele chat bude určen jeden velkoobjemový kontejner u sběrného dvora, kam budou moci svůj komunální odpad odkládat.

Kdo má platit a kolik?

Každý občan, který má ve Slavkově u Brna trvalé bydliště, bude mít povinnost od února 2022 do května 2022 uhradit poplatek ve výši 700 Kč nebo 350 korun, pokud se jedná o dítě od 1 do 18 roku. Dále má povinnost uhradit poplatek 700 Kč vlastník nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Z placení poplatku jsou osvobozeni: 

  • děti, které se narodí v daném kalendářním roce. (například, pokud se narodí v březnu 2022, celý rok neplatí a povinnost úhrady je od roku 2023)
  • děti umístěné v zařízení ústavní péče na základě rozhodnutí soudu.
  • občané v domovech pro zdravotně postižené osoby nebo seniory, domovech se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení.
  • vězni

Kde a jak mám poplatek zaplatit?

Platba bude možná na pokladně městského úřadu (vnitroblok v budově Policie ČR) nebo od 1. února 2022 elektronicky na stránkách www.slavkov.cz v sekci Portál občana, který se v současnosti připravuje.

Můžu uhradit poplatek za celou svou rodinu?

Ano můžete, ale každou platbu budete muset provést zvlášť a to buď zadáním variabilního symbolu, nebo rodného čísla každého plátce zvlášť.

Bydlím v nájmu nebo obecním bytě a dosud jsem měl úhradu za odpad v rozpisu plateb. Jak mám postupovat od Nového roku?

Máte-li v bytě trvalé bydliště, nebude již tato platba od 1. 1. 2022 v rozpisu plateb a úhradu si musí každý zajistit individuálně. V ostatních případech bude upravena nájemní smlouva.

Co se stane, když nezaplatím, nebo uhradím poplatek později?

Možnost úhrady bude od února do konce května. Po tomto období může správce zvýšit poplatek až na trojnásobek. Neuhrazený poplatek bude poplatníkovi vyměřen platebním výměrem a následně vymáhán daňovou exekucí.

Kolik dnes stojí město systém odpadového hospodářství?

Slavkov u Brna kromě svozu komunálního odpadu a svozu tříděného odpadu zajišťuje také svoz zeleného odpadu (biologicky rozložitelného odpadu), nebezpečného a objemného. K tomu provozuje ještě kompostárnu a platí náklady na provoz sběrného dvora. Náklady na fungování tohoto systému se šplhají do výše téměř 8,2 milionu korun ročně. Příjmy, které má dosud město z prodeje známek na popelnice, činí cca 3,9 milionu korun. Další cca 1 milion korun získá jako odměnu za třídění a dalších 111 tisíc korun za zpětný odběr. Dosavadní příjmy tedy činily cca 5 milionů korun. Zbytek nákladů na odpadové hospodářství, tedy téměř třetina, je dotovaný městem. Nový systém úhrady počítá s podobným příjmem jako dosud. Je však velmi důležité, aby si město udrželo i kvalitní systém třídění odpadu, za který získává odměny, a ty pak jsou důležitou složkou pro zlevnění systému.

 

 

 

 

 

Statistici provádějí šetření v domácnostech, mohou oslovit i vás

V letošním roce osloví Český statistický úřad (ČSÚ) 11 473 domácností na území České republiky, u nichž provede výběrové šetření o životních podmínkách domácností.

Výběrové šetření, které má za cíl získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby, vystupuje pod názvem Životní podmínky 2022 a uskuteční se ve 34 zemích Evropy. Neméně podstatným cílem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Všechny domácnosti zvolil počítač na základě náhodného výběru. Šetření proběhne od 29. ledna do 12. června 2022.

„Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem,” uvedla Kateřina Sedlerová, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně. Speciálně vyškolení pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ či dokladem totožnosti. Český statistický úřad respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů a zaručuje respondentům anonymitu. Všichni pracovníci ČSÚ jsou podle zákona vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Kontaktní osobou pro zodpovězení dotazů je Mgr. Michaela Kolářová, tel. 542 528 233, mob. 731 439 303.

Slavkov se připravuje na budoucí klimatické změny. Lidé se seznámili se základními fakty.

Kde je ve Slavkově v létě nejtepleji a kde je naopak nejpříjemněji? Kde a jak ohrožuje občany sucho? Nejen na tyto otázky dostali odpověď lidé, kteří se vydali v sobotu 18. září na nádvoří zámku. Město zde prezentovalo výsledky analytické části zpracovávané adaptační strategie, která má Slavkov připravit na klimatické změny.

(Pokračování textu…)

Úřad otevíráme úplně. I nadále prosíme o maximální online kontakt

Od pondělí 27. dubna se otevírá městský úřad tak, jak jste byli zvyklí – budovy znovu odemykáme a fungujeme v běžném režimu (kromě pátečního provozu přepážek).

Stále však žádáme o upřednostnění dálkové komunikace (datové schránky, e-mail, telefon) a osobní návštěvu pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě nebo objednání v rezervačním systému, abychom předešli shlukování čekajících lidí na chodbách. Děláme tak maximum proto, abyste se v budovách úřadu cítili bezpečně.

Pravidelně desinfikujeme prostory a jednání se budou odehrávat v určených místnostech.  I nadále preferujeme stále dálkovou komunikaci (doporučujte datové schránky, e-mail, telefon), osobně jen v nejnutnějších případech. Prosíme respektujte nutnost dodržovat odstupy, používejte roušky a využívejte desinfekci připravenou na chodbách.

 

Úřední hodiny úřadu se obnovují v rozsahu:

 

Pondělí                7:30 – 17:00

Úterý    8:00 – 13:00 (pouze pasy, řidičské průkazy, občanské průkazy, registr vozidel a matrika)

Středa  7:30 – 17:00

 

 

Podatelna

 

Pondělí                7:00 – 17:00

Úterý    7:00 – 14:00

Středa  7:00 – 17:00

Čtvrtek 7:00 – 14:00

Pátek    7:00 – 14:00

 

Pokladna

 

Pondělí                7:30 – 17:00

Úterý    8:00 – 13:00

Středa  7:30 – 17:00

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }