Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2024

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a  rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z  podmínek přijatých dotací. Od  1.  1. 2024 dochází ke  zvýšení ceny u  vodného o 8,42 Kč/m3 (s DPH) a stočného o 4,78 Kč/m3 (s DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 13,20 Kč/m3
(s 12% DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, resp. 32 m3 /rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí o cca 422 Kč za rok více.

Spotřeba k 31. 12. 2023 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z  denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2023 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do  2. ledna 2024, a  to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz.

Podmínkou pro přijetí a  následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve  formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 31.  12. 2023. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2023 nebudou zpracovány. VaK Vyškov

Ceny platné od 1. 1. 2024

Cena v Kč/m3

 

 

 

Bez DPH

Včetně 12% DPH

Vodné

57,99

64,95

Stočné

52,00

58,24

Celkem

109,99

123,19