COVID-19 ukázal své drápky i ve financích města.

Zastavení ekonomiky způsobené COVID–19 vydalo první účet. Během několika měsíců ekonomika státu změnila svoji tvář. Poklesl HDP, státní rozpočet vykázal rekordní schodek. Přijaté novely zákona tento schodek navyšují až na 500 mld. Kč

Jen za prvních 8 měsíců jsou příjmy města z rozpočtového určení daní (RUD) nižší o 10 mil. Kč. Kolik to bude do konce roku, lze jen zhruba odhadnout.  S výpadkem příjmů si v letošním roce poradíme. Od státu přišel jednorázový příspěvek ve výši 8,5 mil. Kč. Zbývající část pokryje snížení výdajů rozpočtu, které bylo již v dubnu schváleno zastupiteli.

Otazníkem zůstává vývoj situace v příštím roce. Predikce z MF nejsou povzbudivéOproti skutečnosti roku 2019, kdy příjmy z RUD byly ve výši 101 mil. Kč, zatím počítáme s příjmy nižšími o 12 mil. Kč.

Velkou hrozbou pro rozpočty města obcí je avizované zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu.  Konkrétně pro naše město by to znamenalo další snížení příjmů o 9 – 12 mil. Kč. Jen pro vaši informaci – finanční podíl města na rekonstrukci průtahu (od Penny až pod náměstí) odhadujeme na 15 mil. Kč

Jak z toho ven, to je otázka přímo hamletovská. Jak se s touto situací vypořádá návrh rozpočtu na rok 2021? Určitě musíme snížit výdaje na provoz města – ale na jakou míru? Hlavou probíhají různé myšlenky: bezesporu omezíme výdaje na propagaci a všechny zbytné výdaje, ale to jistě stačit nebude. Budeme propouštět zaměstnance? Budeme snižovat mzdy? Odsuneme opravy majetku na další roky? Omezíme kulturní akce? Omezíme dotace pro spolky?

Co si můžeme dovolit na straně příjmů? Zvolíme cestu, kterou si vybralo např. město Rousínov, Ivančice a také i jiná města – razantní zvýšení daně z nemovitostí? Budeme touto cestou financovat tolik potřebné investice? A které z nich mají prioritu? To jsou otázky, na které musí odpovědět ve velmi krátké době vedení města a zastupitelé.

První odpověď již máme. V pondělí 21. 9. 2020 schválili zastupitelé zvýšení místního koeficientu u daně z nemovitostí z hodnoty 1 na hodnotu 2. Není to tak vysoké navýšení jako v jiných městech, ale přesto by se měl výběr daně zvýšit přibližně o 6 mil. Kč.

Můžeme oprávněně očekávat, že při tvorbě rozpočtu na rok 2021 dojde i výraznému snížení výdajů oproti minulému období.

Marie Jedličková – místostarostka