Debaty o rodinné politice přinesly pro letošek hned tři opatření

Hrací prvky pro nejmenší na městském koupališti, kurzy pro těhotné a maminky s dětmi nebo ocenění a možnost prezentace těch, kteří pracují s mládeží. Taková opatření vzešla z debat při příležitosti auditu rodinné politiky, do kterého se město zapojilo na základě projektu Jihomoravského kraje.

„ Smyslem bylo zamyšlení se nad rodinnou politikou města pro občany „od kolébky až do stáří“. Z diskuzí, do kterých byli zapojeni občané, zástupci organizací a spolků a radnice vzešlo několik požadavků a podnětů. Jsem moc ráda, že diskuze přinesly konkrétní představy jak zlepšit život jednotlivých sociálních skupin a že některé z nich můžeme uskutečnit hned letos. Samozřejmě se zabýváme i dlouhodobějšími požadavky jako je například zřízení klubu pro teenagery, zvyšování počtu laviček ve městě nebo rozšíření sítě veřejné dopravy se zřízením zastávky na ulici Špitálská,“ uvedla místostarostka Marie Jedličková.

Letos se tak například dočkáme herních prvků pro nejmenší děti v okolí brouzdaliště na městském koupališti. Z městského rozpočtu půjde letos na toto vodní hřiště 200 tisíc korun. Radnice má v plánu koupaliště oživovat i v dalších letech.

Již od února se můžou budoucí i stávající maminky zúčastnit některého z pravidelných kurzů zaměřených na péči v těhotenství i po jejich narození. Rozmanitá setkávání bude pořádat Dům dětí a mládeže každou druhou středu v měsíci od 16:00 cca. do 17:30. Součástí bude i služba hlídání dítěte v sousedící herně tak, aby maminka měla možnost přednášku nerušeně vyslechnout do konce.

První kurz se uskuteční již 8. února. Tématem budou zdravé svačinky pro děti. Kromě povídání se můžete těšit i na praktické ukázky. Podrobnou nabídku sledujte na stránkách www.ddmslavkov.cz . Kurzy budou přístupné zdarma.

V letošním roce chce dát radnice také větší prostor zájmovým organizacím a zejména lidem, kteří aktivně a často dobrovolně pomáhají dětem trávit smysluplný volný čas. „Rádi bychom jim nejen poděkovali, ale také dali prostor pro lepší prezentaci jejich práce. Například při příležitosti Dnů Slavkova – v sobotu 3. června – chceme uspořádat miniveletrh volného času, kde můžou tyto organizace ukázat svoji práci a prezentovat nabídku pro nový školní rok,“ dodala místostarostka Marie Jedličková.

Veletrh však nebude jedinou možností, jak uceleně ukázat možnosti trávení volného času ve Slavkově u Brna. Město na připravovaných webových stránkách připravuje i aktuální a interaktivní rejstřík volnočasových organizací tak, aby se občané mohli z webu www.slavkov.cz jednoduše zorientovat v pestré nabídce.

Co je to „Audit family friendly community – audit rodinné politiky“?

Naše město se v roce 2016 zapojilo do projektu JMK „ Audit Family Friendly  Community“. Cílem auditu bylo podpořit pro-rodinné klima ve městě. Klima, které je přátelské k rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Celý proces auditu probíhal na základě osvědčeného know-how převzatého z Rakouska.

Z řad občanů, zástupců neziskových organizací, městského úřadu byla sestavena asi třicetičlenná projektová skupina, která ve dvou setkáních zmapovala současná opatření města podporující děti, mládež, rodiny a starší generaci. Na druhém setkání, které se konalo 30. srpna 2016, pracovní skupina vytipovala řadu chybějících opatření, která by se dala za účasti města uskutečnit.

Nápady a tipy, jak podporovat rodinné klima jsou rozvrženy tak, aby zlepšily život v jednotlivých fázích mateřského, rodinného období i seniorského období.