Dejte hlas restaurovaným sochám! Hlasujte v anketě nejlépe opravená památka kraje

Hlasujte v anketě o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje pro naše sochy! V loňské roce začal Slavkov u Brna renovovat vzácné barokní sochy v zámeckém parku. V první vlně oprav se podařilo zachránit jedenáct plastik z celkového souboru 64 soch. V těchto dnech restaurátoři odstartovali práce na dalších deseti. Pomozte nám získat až 60 tisíc korun na další opravy! Je to jednoduché, stačí poslat SMS ve tvaru: HLA PAMATKY 28 a odešlete na telefonní číslo: 736 301 599. Čas máte do 5. dubna. Děkujeme!

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/neopravena-socha.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/socha-opravena.jpg

 

Od 13. března do 5. dubna 2019 je možné hlasovat prostřednictvím SMS zpráv ve dvanáctém ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“. Z hlasování vzejde nově vítěz Ceny veřejnosti ve výši 60 tisíc korun. O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodne na rozdíl od předcházejících ročníků odborná komise soutěže. Soutěží se ve třech kategoriích. První jsou velké stavby – hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhou pak díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby. Do soutěže mohou být navrženy památky, u nichž k celkové obnově nebo k obnově ucelené části došlo v roce 2018.

Celkem se letos přihlásilo 36 soutěžících památek, do soutěžního klání bylo komisí soutěže vybráno 30 památek. Jejich přehled a způsob hlasování je zveřejněn na https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.php . Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2019.

Fotogalerie z převozu 4 soch – 4 roční období – do restaurátorského ateliéru ze dne 19. 3. 2019

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/SL19_transfer-10.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/SL19_transfer-9.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/SL19_transfer-8.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/SL19_transfer-7.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/SL19_transfer-6.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/SL19_transfer-5.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/SL19_transfer-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/SL19_transfer-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/SL19_transfer-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/03/SL19_transfer-1.jpg

Souhrnné ocenění bude rozděleno následovně:
– v kategorii velkých staveb: 150 tisíc korun za první a 100 tisíc korun za druhé místo,
– v kategorii díla výtvarného umění: 70 tisíc korun za první a 40 tisíc korun za druhé místo,
– v kategorii drobné stavby: 50 tisíc korun za první a 10 tisíc korun za druhé místo.

„O přidělení cen a pořadí rozhodne komise soutěže doplněná o zástupce Fakulty architektury VUT Brno, nositelů titulu Rytíř památkové péče, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Moravského zemského muzea. Komise soutěže může udělit také zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun vlastníku kulturní památky, která ji v letošním ročníku zaujme například kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka. Stejnou částkou a titulem Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji může komise soutěže navrhnout k ocenění takovou osobnost Jihomoravského kraje, která vykazuje hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky,“ uvedl radní Tomáš Soukal.

Cílem soutěže je motivovat vlastníky památek. „Jižní Moravu navštěvují každoročně statisíce turistů. Prostřednictvím této soutěže chceme podpořit a zviditelnit opravené kulturní památky a pomoct jejich vlastníkům při jejich obnově,“ uvedl radní Soukal.