Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí  pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí  pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Dle § 18 odst. 3) a odst. 4)  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evropského Parlamentu byla zaregistrována, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK. Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje členy na neobsazená místa starosta města.      

Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické podobě (datová schránka), nebo jej doručí osobně.

Delegace musí být městskému úřadu doručena nejpozději 08. 05. 2024 do 16:00 hod. Na Městském úřadě Slavkov u Brna bude tento den (středa – svátek) zajištěna služba od 08.00 hod. do 16.00 hod. na odboru kancelář tajemníka a živnostenský úřad (sekretariát tajemníka), I. patro, Palackého náměstí 260, za účelem případného osobního převzetí písemnosti (delegace). Přístup do budovy bude umožněn po telefonickém kontaktování na tel. čísle 544 121 119. Tato informace bude vyvěšena také na vstupních dveřích úřadu.