V souvislosti s pořádáním jarmarku upozorňujeme také na uzavírku Palackého náměstí v úseku od křižovatky s ulicí Boženy Němcové po ulici Husovu. Ulice Husova bude označena jako ulice slepá s možností parkování a vjezdu do ní. Děkujeme za respektování zákazu stání od pátku 31. května od 18.00. Oficiální termín uvolnění náměstí je v neděli 2. června od 12.00.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }