Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice – smlouva podepsána

Ve středu 17. 2. 2021 byla na zámku v Historickém sále podepsána smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice. Tento svazek se zakládá „za účelem plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak výstavby a provozu nové základní školy a následné plnění úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí s místem trvalého pobytu na území členských obcí“

Zastupitelé obcí se dohodli na stanovách svazku, které řeší i financování chodu samotného svazku a hlavně financování výstavby nové školy. Jednotlivé obce budou přispívat podle počtu svých dětí, které navštěvují slavkovské školy.

Smlouvu podepsali starostové obcí Heršpic, Hodějic, Kobeřic u Brna, Nížkovic, Němčan, Slavkova u Brna a Vážan nad Litavou. Holubice a Velešovice se společného projektu nezúčastní a budou si řešit přístavbu devítileté základní školy v Holubicích.

Cílem a úkolem je vybudovat chybějící kapacity, které jsou potřebné pro zajištění kvalitní výuky na základních školách ve Slavkově u Brna. Hlavním smyslem této spolupráce je

  • Dosáhnout na dostatečný počet učeben pro kmenové třídy, odborné předměty a dělenou výuku
  • Snížit průměrné počty žáků ve třídách
  • Vytvořit potřebné zázemí pro pedagogy a ostatní zaměstnance školy
  • Umožnit žákům i dostupnost uměleckého a zájmového vzdělávání, prostory pro družiny a školní kluby

I když je svazek založen, jsme na začátku a zdaleka není vyhráno. Čeká nás mnoho dalších důležitých a složitých kroků. Zastupitelé města Slavkova u Brna budou rozhodovat o lokalitě, která bude svazku nabídnuta k výstavbě školy. Potom svazek bude řešit architektonickou soutěž – studii, projektovou dokumentaci, stavební povolení a co je nejdůležitější a bez čeho se škola nedá postavit – boj o dotace a zajištění financování výstavby. O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.

Proč svazek Dr. Kounice?

Václav Robert z Kounic, byl jedním z posledních majitelů slavkovského zámku, český politik a patron brněnské vysoké školy (pozdější Masarykovy univerzity). Stávající budova rektorátu na Žerotínově náměstí v Brně byla rodovým majetkem české větve Kouniců, kterou univerzitě věnoval hrabě na své svatbě. Díky jeho aktivitě a mecenášství se podařilo také vystavět studentské koleje pod Kraví horou, dodnes nazývané Kounicovy. JUDr. Václav Kounic žil poslední léta svého života na zámku ve Slavkově. Zemřel 14. října 1913.

Marie Jedličková – místostarostka