Dopravně bezpečnostní akce pro děti

V září a říjnu se Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend finančně a organizačně podílel na zajištění dopravně bezpečnostních akcí pro děti.

Jako první byla uspořádána „Dopravní soutěž mladých cyklistů“ pro 27 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na Dětském dopravním hřišti ve Vyškově. Další akce byla v hale ZŠ Komenského, kde bylo 2 dny postaveno mobilní dopravní hřiště. Výuky a jízdy se zúčastnilo 228 dětí z 1. až 4. ročníku ZŠ Komenského. Žáci 4. tříd ze ZŠ Tyršova byli na Dětském dopravním hřišti ve Vyškově, kde pro 43 dětí byla připravena dopravně výchovná akce se zaměřením na cyklistiku.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/dopravni-akce-pro-deti-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/dopravni-akce-pro-deti-1.jpg

Mgr. Eva Bechová, referentka odd. dopravně správních agend