Město Slavkov u Brna obdrželo na základě uzavřené smlouvy s Jihomoravským krajem č. 037183/16/OKH účelovou investiční finanční podporu na realizaci projektu „Pořízení věcných prostředků pro JSDH Slavkov u Brna (přenosná požární stříkačka)“ ve výši 130.000,- Kč.

 

Z uvedené dotace a se spoluúčastí města byla zakoupena přenosná požární motorová stříkačka značky TOHATSU s automatickou vývěvou v celkové hodnotě 245.569,50 Kč.

K oficiálnímu předání Jednotce sboru dobrovolných hasičů došlo dne 14. 10. 2016 za účasti starosty města, velitele a ostatních členů jednotky.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }