MUDr. Zdeněk Hartl bude mít dovolenou 21. 10.  – 8. 11. 2019 včetně


Zastupuje MUDr. Věra Blanková. V době zástupů odesílejte jen na vstupní pracovnělékařské prohlídky po předchozím objednání na telefonním čísle MUDr. Blankové 544227004.
Ostatní prohlídky jako periodické, mimořádné a vstupní prohlídky , které snesou odklad, provedu sám po návratu z dovolené.

Ordinace v době dovolené a zástupu bude pouze ráno od 7.00 do 13.00 hod.

Návštěvy hlaste do 10.00 hod dopoledne.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }